ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΝΟΑΑ
Ημερήσια καταγραφή
2009         MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2010 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2011 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2012 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2013 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2014 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2015 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2016 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2017 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2018 JAN FEB MAR APR MAY